UTBILDNINGAR:

Idrottslyftet SFIF - en satsning på barn- och ungdomsidrotten
Idrottslyftet ÖLIF

Regelboken som pdf!
Tävlingsinfo på nätet
Svenska Friidrottsförbundet har sammanställt råd och tips för tävlingsinformation på Internet.
Närkes Friidrottsförbund kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
 
onsdagen den 11 februari 2009 kl 19.00 i Idrottens Hus i Örebro
 
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer också att delas ut utmärkelser från Lennart Ardlands fond till förtjänta ungdomar samt distriktsrekordmedaljer.
 
Eventuella motioner skall vara förbundet tillhanda senast den 30 januari på nedanstående adress.
 
Deltagande anmäls senast den 9 februari per e-post till karin_sorman@telia.com eller per post till Närkes Friidrottsförbund, Box 15023, 700 15 Örebro.
 
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan www.nerikefriidrott.se från den 4 februari samt vid mötet.
 
Förtäring kommer att serveras.
 
V Ä L K O M N A !
 

Föredragningslista     Röstlängd     Fullmakt
 
Verksamhetsberättelse 2008   Resultatbilaga
 
Budgetförslag 2009     Verksamhetsplan 2009
 
Remissvar: Friidrott inför 2010-talet