Höstkonferens 2006

Närkes Friidrottsförbund hälsar representanter för distriktets föreningar välkomna till årets Höstkonferens, som kommer att genomföras i Ånnaboda den 11 november.
 
Vi har många frågor, som skulle behöva diskuteras, men den här gången koncentrerar vi oss på:
 ·  motionslöpning i förbundets regi,
 ·  utformningen av vår egen serietävling under 2007,
 ·  utbildningsfrågor,
 ·  genomgången av 2007 års tävlingsprogram.
 
Om det är någon som har andra frågor av allmänt intresse, så får Ni gärna höra av Er till någon inom styrelsen, så vi förhoppningsvis kan förbereda dessa innan konferensen.

 Program:
09.15 - 09.45Samlingsfika
09.45 - 12.00Diskussion avseende bl.a.
 ·  förbundets uppgifter i distriktet
 ·  Svealandsmästerskapen
 ·  motionslöpning i distriktet samt
 ·  serietävlingen 2007
 ·  utbildningsprogrammet för 2007
12.00 - 13.15Lunch
13.15 - 13.30Lägesrapport om den nya friidrottshallen
13.30 - ca 16.00Tävlingsprogrammet 2007

  Tänk på att vi i god tid måste ge besked till Ånnaboda om antal deltagande och gör din anmälan senast den 1 november till:
Närkes Friidrottsförbund, Box 15 023, 700 15 Örebro,
eller matz.rysjo@telia.com eller på telefon 019 - 29 86 94 eller 0704 - 80 08 78.
 
Ange också om någon är allergiker och därför har något speciellt önskemål om maten.
 
Undvik onödigt resande och utnyttja möjligheten till samåkning !
 
VÄLKOMNA!
 
Inbjudan som Word-dokument
UTBILDNINGAR:

Idrottslyftet SFIF - en satsning på barn- och ungdomsidrotten
Idrottslyftet ÖLIF

Regelboken som pdf!
Tävlingsinfo på nätet
Svenska Friidrottsförbundet har sammanställt råd och tips för tävlingsinformation på Internet.

  Närkes Friidrottsförbund
c/o Stocksäters IF, Box 71
694 22 Hallsberg
© 2009-19 Närkes Friidrottsförbund Bankgiro 735-5951
www.nerikefriidrott.se
info@nerikefriidrott.se