Startlista   Tidsprogram   Resultat
 
GLANSHAMMARS IF
inbjuder härmed till
NÄRKES ungdoms-DM 2006
Skölvboslätt i Glanshammar 26-27 augusti

GRENPROGRAM 26 AUG
P19: 100 m, 400 m, 1500 m, höjd, tresteg, kula och slägga
F19: 200 m, 800 m, 3000 m, 100 m häck, stav, längd, diskus, och spjut
P17: 100 m, 400 m, 1500 m, höjd, tresteg, kula och slägga
F17: 200 m, 800 m, 3000 m, 100 m häck, stav, längd, diskus, och spjut
P15: 100 m, 800 m, höjd, tresteg, kula och slägga
F15: 300 m, 2000 m, 80 m häck, stav, längd, diskus och spjut
P13: 80 m, 600 m, höjd, tresteg, kula och slägga
F13: 200 m, 1500 m, 60 m häck, stav, längd, diskus och spjut
P11: 60 m, 600 m, höjd och kula
F11: 200 m, längd och spjut
 
GRENPROGRAM 27 AUG
P19: 200 m, 800 m, 5000 m, 110 häck, 300 häck, stav, längd, diskus och spjut
F19: 100 m, 400 m, 1500 m, 300 m häck, höjd, tresteg, kula och slägga
P17: 200 m, 800 m, 3000 m, 110 häck, 300 häck, stav, längd, diskus och spjut
F17: 100 m, 400 m, 1500 m, 300 m häck, höjd, tresteg, kula och slägga
P15: 300 m, 2000 m, 100 m häck, 300 m häck, stav, längd, diskus och spjut
F15: 100 m, 800 m, 300 m häck, höjd, tresteg, kula och slägga
P13: 200 m, 1500 m, 60 m häck, stav, längd, diskus och spjut
F13: 80 m, 600 m, höjd, tresteg, kula och slägga
P11: 200 m, längd och spjut
F11: 60 m, 600 m, höjd och kula

Anmälan skall vara Glanshammars IF tillhanda senast 19 augusti till:
friidrott@glanshammar.nu eller Glanshammars IF Friidrott, Skölvboslätt, 705 97 Glanshammar.
 
Anmälningsavgift 50 kr per grenstart insättes på Glanshammars IF:s plusgiro 20 31 94-6.
Efteranmälan mot dubbel avgift senast 30 min före grenstart.
 
VÄLKOMNA!